Licytacje

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Grzywiński

Kancelaria Komornicza, Jachowicza 10A, Płock, 09-402 Płock

tel. 24 3666696 

Sygnatura: Kmp 7/23 .

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Marcin Zaremba
01-923 Warszawa, ul. Esej 19/36

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 24-06-2024 r. o godz. 11:00
w:
Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasza Grzywińskiego,
Kancelaria Komornicza nr II w Płocku (09-402 Płock, Al. Jachowicza 10A)

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
09-460 Wyszogród, Kobylniki,
dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00109919/4.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Grzywiński